VĂN HÓA CDG BRANDS

 CDG BRANDS là nơi tập trung những con người ưu tú về Thiết kế và viết nội dung xây dựng thương hiệu - những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng, bản lĩnh và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

Mỗi thành viên của CDG luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa Tập đoàn và 3 giá trị cốt lõi của Tập đoàn làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.

Chúng tôi không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu "Con người tinh hoa - Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa - Cuộc sống tinh hoa - Xã hội tinh hoa". Tất cả vẫn ngày đêm nỗ lực vì một CDG phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.

Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa CDG, trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 3 giá trị cốt lõi " TÍN - TÂM - NHÂN". Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của các thành viên tạo nên sức mạnh tổng hợp để tiến lên và phát triển mạnh mẽ, bền vừng từng ngày. 

Các thành viên xem hệ thống phát triển này như "Mái nhà CDG", cùng nhau gây dựng, cùng nhau hoàn thiện bản thân, bảo vệ và phát triển CDG một cách tích cực. Mỗi thành viên hãy xem CDG như ngôi nhà "thứ 2" của mình và mình đang xây dựng ngôi nhà đó khang trang hơn, tự hào khi ai đó nhắc tên CDG.

0 Nhận xét