CHIẾN LƯỢC CON NGƯỜI

 CDG Brands luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với khẩu hiệu: “CDG - Hoàn thiện nhân Tâm, quý trọng nhân Tài”, CDG đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Tâm và Tài. Mục tiêu tuyển dụng của chúng tôi là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

CDG luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.

CDG đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV để mọi người cùng hoàn thiện bản thân mình một cách tối đa, phát triển trong CDG như chính trong ngôi nhà của mình.

0 Nhận xét