CDG DESIGN & COPYWRITING

 Là đội ngũ chủ chốt của CDG chuyên về thiết kế các ấn phẩm và viết nội dung cho thương hiệu của khách hàng. Lên kế hoạch về nội dung, ấn phẩm và các xuất bản của dự án. Có thể gọi CDG Design & Copywriting là nền tảng trụ cột trong sự phát triển của CDG Brands.

0 Nhận xét