WACONN ORI CREATE & DEVELOP BRANDS

Công ty kết nối, xây dựng và phát triển thương hiệu Waconn Ori. Được thành lập với mục tiêu kết nối, hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp phát triển thương hiệu của mình.

 Logo được tạo bởi sự kết nối, thành một bông hoa dạng tròn, linh động kết hợp với màu gold và màu nền sang trọng.


0 Nhận xét