DAI DONG TIEN - BANNER

 Công ty cổ phần  Đại Đồng Tiến  thành lập vào năm 1983 là một một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành sản xuất nhựa Việt Nam ngày nay.

 Banner công ty được thiết kế theo quy chuẩn về logo và màu sắc của thương hiệu Đại Đồng Tiến mang lại sự chuyên nghiệp và uy tín cho doanh nghiệp.
0 Nhận xét